Keski-Espoo-seura on espoolainen kaupunginosayhdistys.

Seuran toiminta-alue on Espoon keskus ja sen lähialueet.

Toiminta

Keski-Espoo -seura on kaksikielinen, poliittisesti sitoutumaton seura. Tässä on linkki Keski-Espoo -seuran sääntöihin. Hyvän kuvan seuran toiminnasta saa tutustumalla Keski-Espoo -seuran 10 toimintavuoteen, joka on vuodelta 1998.

keltaisia taloja suvelassaSeuran tavoitteina ovat:
 • työskennellä toiminta alueen sivistyksellisen ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi
 • lisätä alueen viihtyisyyttä
 • toimia asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
 • ylläpitää ja vahvistaa alueen paikallishenkeä
 • välittää Espoon kaupungille asukkaiden toiveita ja näkemyksiä sekä tietotaitoa
Seuran toiminta käytännön tasolla:
 • Julkaisutoiminta: neljästi vuodessa ilmestyvä Keski-Espoon Sanomat, postikorttien ja kirjojen julkaisu.
 • Kannanottoja, selvityspyyntöjä ja aloitteita
 • Tiedotustoiminta alueen asioista Keski-Espoon Sanomien, kotisivujen, sähköpostitiedotuslistan, ilmoitustaulujen jne. välityksellä
 • Erilaisien tapahtumien järjestäminen omin voimin tai yhteistoimintana
 • Espoo Riehan järjestämiseen osallistuminen
 • Tanssit tai muita tapahtumia keväisin (mm. vuonna 1999 Eino Grön, vuonna 2011 Aprillitapahtuma)
 • Jäsenille teatteriretkiä, kartanokierroksia, museokiertueita ym. toimintaa
Seuran alaisuudessa toimii nuorisojaos, joka järjestää toimintaa nimensä mukaisesti nuorille. Keski-Espoo -seuran siipien suojista ponnisti sittemmin itsenäistynyt ja mainetta kerännyt Suvelan sirkuskoulu, joka nyttemmin on osa Espoon esittävän taiteen koulua.

Vuosien varrella Keski-Espoo -seura on vaikuttanut enemmän tai vähemmän alueen hankkeisiin ja kaavoituksen. Vahvasti seura on ollut taustalla mm. Kirstintien hidastuksen toteuttamisessa, Saarnilaakson koulun edistämisessä ja pankkiautomaatin saamisessa Suvelaan. Niinikään Kuninkaantien lukio-, uimahalli- ja liikuntatilojen sekä Espoonportin alikulun eteen seura teki vuosia töitä. Myös aluekirjaston eli Entressen kirjaston saaminen alueelle oli seuran suurena tavoitteena.

Keski-Espoo -seura on myös mukana lukuisissa projekteissa ja hankkeissa. Edellisiä ja monia muitakin tärkeitä asioita voit edistää liittymällä Keski-Espoo -seuran jäseneksi.

Johtokunta

Keski-Espoo -seuran käytännön toiminnasta vastaa johtokunta. Johtokunta koostuu yhdeksästä jäsenestä. Seuran puheenjohtaja valitaan vuosittain, muuta johtokunnan jäsenet valitaan kaksivuotiskausille siten, että vuosittain erovuorossa on neljä johtokunnan jäsentä.

Johtokunta kokoontuu likimain kuukausittain, 9-11 kertaa vuodessa. Vakiintuneen tavan Keski-Espoo -seuran jäsenet voivat halutessaan osallistua johtokunnan kokouksiin, tosin ilman äänioikeutta. Jos olet yhdistyksen jäsen ja kiinnostunut johtokunnan kokouksista, ota yhteyttä johtokuntaan tai yhdistyksen puheenjohtajaan.

Työryhmät

Hallituksen lisäksi Keski-Espoo -seuran toimintaa täydentävät työryhmät. Työryhmät voivat olla pysyviä tai jonkin hankkeen mittaisia projekteja.
 
Keski-Espoon sanomien toimittamisesta vastaa lehden toimituskunta.

Julkaisut

Keski-Espoo -seura on aktiivinen myös julkaisutoiminnassa. Keski-Espoon sanomat ilmestyy alueella nykyisin 30 000 kappaleen painoksella. Keski-Espoon Sanomien lisäksi Keski-Espoo -seura on kustantanut kirjoja, postikortteja ja muita julkaisuja.

Miten liittyä?

Liittymisestä tietoa kohdassa liity jäseneksi .Esitelma2

Toiminta-alue

Keski-Espoo -seura pyrkii kattamaan koko Espoon keskuksen suuralueen ja ottamaan kantaan sekä suurempiin että pienempiin alueen asioihin. Keski-Espoo -seura toimii - kuten nimestäkin voinee päätellä - keskisen Espoon alueella.

Seuran ensisijaiseksi toiminta-alueeksi katsomme Ymmerstan, Kuuriinniityn, Tuomarilan, Sunan, Kaupunginkallion, Mikkelän, Gumbölen, Karhusuon, Miilukorven ja Bembölen sekä edellisten alueiden sisälle jäävät Espoon asemanseudun, Kirkkojärven ja Suvelan.

Toissijaisena toiminta-alueena pidämme hieman suurempaa aluetta, jolle Keski-Espoon Sanomat jaetaan. Tällä alueella seura ei varsinaisesti toimi, mutta seuran toiminnalla on kuitenkin vaikutusta alueella.

Toiminta-alue on tietysti hyvin suhteellinen käsite. Olemme myös mukana hankkeissa ja järjestöissä, jotka kattavat koko Espoon tai vaikka Etelä-Suomenkin (mm. Pro Espoonjoki, Espoon kaupunginosayhdistysten liitto, Suomen kotiseutuliitto).

Keski-Espoo –seura tekee yhteistyötä muunmuassa muiden alueella toimivien seurojen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö voi olla yhteisiä tapahtumia, tiedottamista tai esimerkiksi ilmaisen ilmoitustilan tarjoamista Keski-Espoon Sanomissa. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan sekä Espoon kaupungin kanssa.

kes2 p

Keski-Espoo-seuran johtokunnan jäseniä Entressen asukasharjakaisten yhteydessä vietetyssä seuran 20-vuotisjuhlapäivänä 12.6.2008.