Historiallisia rakennuksia Espoon keskuksessa

Espoon keskus on ollut Espoon hallinnollinen ja kirkollinen keskus ja sen vuoksi alueella on useita, Espoon historian kannalta keskeisiä julkisia rakennuksia. Espoon seurakuntayhtymä on rakennuttanut useita edustavia rakennuksia alueella.

Espoon kaupunki on purkanut viime vuosina Virastokeskuksesta useita
hallinnollisia rakennuksia kuten esimerkikisi vuonna 2022 kaupungintalon.
Espoon kaupungin taholta purettiin taloja myös kaupungin
vuokratalokorttelista Kirstinharjulla. Alueelle on rakennettu uusia
värikkäitä asuinrakennuksia.


Savusauna

Lagstadin koulu lähellä joen rannalla vastapäätä tuomiokirkkoa sijaitsee Suomen vanhin savusauna. Sauna on kuulunut Sunan tilaan ja maakaupan yhteydessä se siirtyi Espoon kaupungin omistukseen. Saunarakennuksen päätyyn on kaiverrettu vuosi 1839. Saunaa hallinnoi nykyään Kuninkaantien Sauna-Seura ry.

 

Espoon asema
Espoon vanhan asemarakennuksen suunnitteli arkkitehti Bruno Granholm tyyppipiirustusten mukaan vuonna 1903. Rakennusta laajennettiin vuonna 1909.


Pitäjäntupa

Rakennus siirrettiin pitäjäntuvaksi kirkon läheisyyteen Pakankylän kartanosta (Backby) vuonna 1889. Rakennuksessa toimi 1900-luvun alussa jonkin aikaa Espoon suomenkielisenä kansakouluna.

Muuralan sairaala
Muuralan sairaalan rakennukset valmistuivat vuonna 1920. Sairaalaa pidettiin Suomessa edistyksellisenä ja muille pitäjille esimerkiksi kelpaavana. Terveyskuja 2.


Pappila

Empiretyylisen pappilarakennuksen suunnitteli lääninarkkitehti Jean Wiik vuonna 1852. Se rakennettiin vuonna 1777 valmistuneen pappilarakennuksen kivijalalle. Kirkonmäentie.

Kunnantalo/Kauppalantalo
Rakennettiin vuonna 1934 palaneen kunnalle ostetun Breidablick-nimisen huvilan tilalle. Kunnantalo korotettiin kaksikerroksiseksi 1945.


Lagstadin kansakoulu

Espoon ensimmäinen kunnallinen ruotsinkielinen kansakoulu aloitti toiminnan 1873. Rakennuksessa toimii nykyään Lagstadin kotiseututalo (Lagstad Hembygdsgård), Vanha Lagstadintie 4, 02770 Espoo.

Valtuustotalo
Rakennuksen valmistui 1979 ja sen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuutila.


Suvelan kappeli (kuva Peter Vihra)

Kappeli valmistui 2015 ja sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lassila & Hirvilampi oy (nykyisin Oopeaa oy). Hanke oli mielenkiintoinen, koska saman katon alla toimii myös alueen Asukaspuisto. Kappeli on näyttävä rakennus kuparikattoineen Suvelan keskuksessa.

 

Kirkonkymppi   (kuva Peter Vihra)
Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki vuonna 2004. Kirkonkympissä toimii Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja Espoon ruotsinkielisen seurakunnan asiakaspalvelupisteet.

Kirstinharjun asuinkortteli purettiin syksyllä 2019 (kuva Peter Vihra)
Kirstinharjun asuinkortteli purettiin syksyllä 2019 ja valmistui 2023
Suvelan Onni-nimisen kaavamuutoshankkeen päämääränä oli liittää Suvela
paremmin osaksi Espoon keskusta sekä kaupunkikuvallisesti että
toiminnallisesti. Asemakaavamuutos mahdollisti vanhojen asuintalojen
purkamisen ja uusien talojen rakentamisen purettujen rakennusten tilalle.
Suunnittelualue oli osa Suvelan kerrostalolähiötä. Se sijaitsee
Kirstinharjun lounaisessa päässä. Kaavamuutosalueen
asuinkerrostalokorttelien maanomistaja on Espoon Asunnot Oy