KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
(toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin 29.11. 2023 pidetyssä syyskokouksessa

Seuran toiminta-ajatus
Keski-Espoo-seura pyrkii parantamaan toiminta-alueensa viihtyisyyttä, asuntorakentamisen monipuolisuutta ja alueen yksityistä sekä julkista palvelutarjontaa vaikuttamalla aktiivisesti kaavoitusasioihin kaupunkikeskuksen (Espoon keskus) ja sen lähialueiden erityispiirteet huomioon ottaen sekä näin kehittämään toiminta-alueensa sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja. Seura toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lisäksi seura toimii kaupunkikeskuksen asukkaiden tietoisuuden lisäämiseksi oman asuinalueensa historiasta ja nykytilasta. Asukkaita pyritään myös sitouttamaan ja juurruttamaan alueelle ja tätä kautta aktivoimaan mukaan alueen kehittämistyöhön. 

Seuran toiminta 
Seura pitää sääntömääräisen vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä. Johtokunta kokoontuu 6 – 8 kertaa vuodessa. Johtokunta asettaa tarpeen mukaan avukseen työryhmiä. Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL), Suomen Kotiseutuliiton ja Pro Espoonjoki ry:n jäsenyhteisönä seura osallistuu näiden järjestöjen toimintaan. Seura tekee yhteistyötä alueella toimivien muiden yhdistysten sekä Espoon kaupungin, Espoon seurakunnan ja yritysten kanssa. Seura on myös yhteistyössä monikulttuurisuutta edustavien yhdistysten kuten Trapesan kanssa. 

Tapahtumat 
Seura toteuttaa 4–6 luentoa käsittävän luentosarjan vuoden 2023 alkupuolella Entressen kirjaston sinisessä huoneessa. Luennot käsittävät Espoon historiaan ja Keski-Espoon alueella tapahtuvaan kehitykseen kuten Espoon keskuksen rakennushankkeisiin, liittyviä aiheita. Luennoitsijat ovat oman alansa asiantuntijoita.

Keski-Espoo – seura pyrkii täydentämään ja kierrättämään vuonna 2018 kolmella kielellä toteutettua Keski-Espoon historiaa ja rakennuksia käsittelevää rollup-näyttelyä alueen kouluissa ja kirjastoissa. Tieto oman asuinalueen historiasta on tärkeää monikulttuurisen väestönosan kotouttamisessa ja alueelle muuttaville uusille asukkaille.

Seura toteuttaa mahdollisuuksien mukaan retkiä sekä asukasosallistumista ja vaikuttamista kehittäviä ja tukevia aktiviteetteja. Seura osallistuu vuosittain Espoon tuomiokirkon ympäristössä järjestettäville SyysMatin Markkinoille sekä Espoon keskuksessa pidettäviin erilaisiin tapahtumiin kuten Espoo-päivän tapahtumiin. Seura pyrkii järjestämään kaupunkikävelyjä Espoon keskuksessa. Seura järjestää yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa myös erilaisia tapahtumia.

Kannanotot ja lausunnot 
Espoon kaupungin järjestämä arkkitehtuurikilpailu Espoon keskukseen sijoittuvasta korttelikokonaisuudesta, johon kuuluu kaupungin hallinnon ja palveluiden tiloja sisältävä Espoolaistentalo, asuinkortteleita sekä pysäköintilaitos päättyy 21.1.2023. Keski-Espoo-seurassa seurataan mielenkiinnolla kilpailuehdotuksia ja tarvittaessa otetaan kantaa ehdotuksiin.

Vuoden 2023 aikana seurataan edelleen Lommilaan ja sen pohjoispuolisen alueen kaavoitustyötä Suviniityn rakentamista, Espoontorin laajentamista koskevia suunnitelmia sekä muuta alueella tapahtuvaa mittavaa asuntorakentamisen edistymistä ja toteutumista sekä tie- ja katuverkoston kehittymistä, kuten esimerkiksi kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta. Seura osallistuu Espoonjokilaakson virkistys- käytön lisäämiseen tähtäävien hankkeiden edistämiseen ja seuraa alueelle tehtyjä asemakaavoitusta ja rakennussuunnitelmia.  Söderskoginaukean asemakaavoitustyö ja suunnitelmiin liittyvä Keskuspuistoon sijoittuva tunneli tuotaneen käsittelyyn vuoden 2023 aikana.

Julkaisutoiminta
Seura jatkaa Keski-Espoon Sanomien julkaisemista tavoitteenaan lehden sisällön ja ulkoasun jatkuva kehittäminen. Lehti on koettu Keski-Espoossa ja sen lähialueilla tärkeäksi tiedon välittäjäksi. Lehti ilmestyy ainakin 4 kertaa vuodessa. Lehden sisältöä ja linjaa valvoo johtokunta. 

Keski-Espoon Sanomien painosmäärä on 30 000 kpl, ja se jaetaan kaikkiin seuran toiminta-alueen ja sen reunavyöhykkeiden talouksiin luukkujakeluna. Lehden suurempaan painosmäärän on paineita ja siihen pyritään, jos se on taloudellisten resurssien rajoissa. Lehden rahoitus hoidetaan kaupungin avustuksella ja ilmoitusmyyntituloilla. Tarvittaessa lehden levikkialueen laajuutta ja sivumääriä tarkistetaan taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Entressen kirjastossa on Keski-Espoon Sanomia varten oma lehtiteline. Sanomista tehdään myös digiversio, joka on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2021., /2_2021;

Oman lehden, esitteiden ja jäsentiedotteiden lisäksi tiedottamisessa käytetään seuran omia www-sivuja osoitteessa https://www.keskiespooseura.fi/. Sivuilla julkaistaan aina myös viimeisimmät Keski-Espoon Sanomat ja arkistossa on tallennettuna aikaisemmin julkiastuja lehtiä. 

Seura on julkaissut historiansa aikana kolme kirjaa, joista ”Keski-Espoo – Kivi- kauden kylästä kaupunkikeskukseksi” ja ”Kartanoita ja huviloita Keski- Espoossa” ovat jo loppuunmyytyjä. Keski-Espoo –seura panostaa edelleen vuonna 2017 ilmestyneen historiikin ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia” markkinointiin. Seura on painattanut myös Keski-Espoo -aiheisia postikortteja.

Jäsenistö
Seuran henkilö- ja kannattajajäsenmäärää pyritään kasvattamaan osallistumalla entistä enemmän toiminta-alueella järjestettäviin tapahtumiin ja tuomalla eri kanavien kautta tietoisuuteen seuran toiminta. Jäsenistön aktiivisuutta kaupunkikeskuksen kehittämiseen osallistumisessa pyritään nostamaan esimerkiksi kyselyjen muodossa. 

Talous 
Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksun henkilö- ja yhteisöjäseniltään sekä hakee tukea eri tahoilta, ensi sijassa Espoon kaupungilta. Tärkeä tulonlähde seuralle on ilmoitusmyynnistä saadut tulot. Julkaisutoiminnan mahdollinen tuotto käytetään seuran yleisen ja julkaisutoiminnan kehittämiseen. Jäsenmaksut v. 2023: henkilöjäsenet 15,00 euroa, saman perheen muut jäsenet 5,00 euroa, eläkeläiset 10 euroa ja kannattajajäsenet 50,00 euroa.