Keski-Espoon Sanomat ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Painetun lehden lisäksi lehti näkyy myös netissä. Näistä linkistä löytyvät vuoden 2023 lehdet.

Keski-Espoon Sanomat 1 2023

Lehti pdf-muodossa.

Keski-Espoon Sanomat 2 2023

Lehti pdf-muodossa

Keski-Espoon Sanomat 3 2023

Lehti pdf-muodossa.

Keski-Espoon Sanomat 4 2023

Linkki pdf-muodossa

Keski-Espoon Sanomat 2/2024

Seuraava lehti numero 3  ilmestyy 11.9.2024 ja DL on 25.8.2024
Otamme vastaan juttuja ja ilmoituksia alueeltamme.

Keski-Espooseen liittyvää aineistoa viedään myös Keski-Espoo -seuran omille kotisivuille, https://www.keskiespooseura.fi/. Juttuja ja haastattelupyyntöjä voi lähettää päätoimittajalle tai johtokunnan jäsenille. Yhteystiedot ovat Keski-Espoon Sanomien tunnuslaatikossa ja kotisivuilla. Keski-Espoon Sanomista tehdään myös digiversio.

Keski-Espoon Sanomat ja muu julkaisutoiminta​

Keski-Espoon Sanomat on ilmestynyt alusta alkaen pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Lehden formaatti oli vuoteen 1995 saakka A4 ja sen jälkeen Tabloid. Lehden sisällön tuottamisesta on vastannut toimituskunta, jossa on edelleen mukana seuran perustajajäseniä ja pitkään mukana olleita innokkaita jäseniä. Seuran toiminta perustuu talkootyöhön ja kirjoituspalkkioita ei ole maksettu.

Keski-Espoon Sanomien painosmäärä oli aluksi 5000 ja nykyään 
30 000 kappaletta, mikä on alueen nopean kasvun myötä nykypäivänä riittämätön. Painosmäärää pyritään kasvattamaan tulevaisuudessa. Lehti jaetaan Espoon keskuksen lisäksi Gumböleen, Kauklahteen, Kuurinniittyyn , Latokaskeen, Mikkelään, Nuuksioon, Pihlajarinteeseen, Suvelaan Tuomarilaan ja Ymmerstaan. Lisäksi Entressen kirjastossa on lehtiteline.

Keski-Espoon Sanomien sisältö on pyritty saamaan alusta lähtien mahdollisimman monipuoliseksi. Lehteen otetaan kirjoituksia ja hallituksen jäsenet kirjoittavat myös Keski-Espoon toiminta-aluetta koskevia artikkeleita eri aiheista ja alueen historiasta. Espoon kaupungin alueelle perustamista projekteista ja hankkeista raportoidaan jatkuvasti.

Espoon tuomioseurakunnan kanssa on tehty läheistä yhteistyötä pitkään. Keski-Espoon Sanomien ilmestyminen on riippuvainen ilmoittajista. Lehdessä esitellään säännöllisesti ilmoitusten yhteydessä myös eri yritysten toimintaa. Keski-Espoon Sanomissa julkaistaan myös alueella toimivien seurojen ja yhdistysten tiedotteita ja yhteystietoja.