Keski-Espoo -seura yli 30 vuotta seuratoimintaa

Keski-Espoo –seura merkittiin yhdistysrekisteriin 29.5.1990. Seuran perustava kokous oli pidetty Suvelan kerhokeskuksen auditoriossa 3.1.1989. Paikalla oli kuutisenkymmentä asuinalueensa kehittämisestä kiinnostunutta keskiespoolaista. Ajatus oman kaupunginosayhdistyksen perustamisesta oli syntynyt vuosina 1986-87 Espoon keskuksen kehittämistä varten asetetussa Suvelan Sofy-projektissa. Se oli perustettu Espoon kaupungin taholta ja siinä oli mukana sekä asukkaita että kaupungin virkamiehiä. Keski-Espoo -seuran nimi ja toiminta-alue vahvistettiin seuralle perustavassa kokouksessa 3.1.1989. Yhdistyksen toiminta-alueeksi määriteltiin kaupunginosa 40, Espoon keskus, lähialueineen.
 
Yhdistyksen säännöt sisältävät 18 pykälää. Sääntöjen mukaan Keski-Espoo -seura – Föreningen för Mellersta Esbo on kaksikielinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Säännöissä määritellään yhdistyksen tarkoitus ja toiminta, jäsenistö, johtokunta, nimenkirjoittajat, talous sekä sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen. Keski-Espoo –seuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluvat kevät- ja syyskokous, joissa vahvistetaan talous ja valitaan jäsenet seuran johtokuntaan. (sääntömuutosehdotuksessa seuralla on jatkossa vain yksi kokous vuodessa).
 
Tarkoitus ja toiminta
 
Sääntöjen toisen pykälän mukaan seuran tarkoituksena on työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisen ja sosiaalisten alojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi kaupunginosan omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta sekä olla asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä ja syventää asukkaiden paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään heidän kiintymystään kotipaikkaansa.
 
Seura toteuttaa tarkoitustaan sääntöjen kolmannen pykälän mukaan osallistumalla aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, antaa lausuntoja viranomaisille ja on yhteistyössä muiden samanlaisiin päämääriin pyrkivien yhteisöjen kanssa sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia, retkiä koulutus- ja tiedotustoimintaa.
 
Keski-Espoo -seuran toimintamallit syntyivät nopeasti perustamisen jälkeen ja ovat ohjanneet seuran toimintaa nykypäivään saakka. Seura aloitti jo toukokuussa 1989 julkaisemaan omaa lehteä, Keski-Espoon Sanomia.