Keski-Espoo-seura on toiminut 35 vuotta

Keski-Espoo –seura merkittiin yhdistysrekisteriin 29.5.1990. Seuran perustava kokous oli pidetty Suvelan kerhokeskuksen auditoriossa 3.1.1989. Paikalla oli kuutisenkymmentä asuinalueensa kehittämisestä kiinnostunutta keskiespoolaista. Ajatus oman kaupunginosayhdistyksen perustamisesta oli syntynyt vuosina 1986–87 Espoon keskuksen kehittämistä varten asetetussa Suvelan Sofy-projektissa. Se oli perustettu Espoon kaupungin taholta ja siinä oli mukana sekä asukkaita että kaupungin virkamiehiä. Keski-Espoo-seuran nimi ja toiminta-alue vahvistettiin seuralle perustavassa kokouksessa 3.1.1989. Yhdistyksen toiminta-alueeksi määriteltiin kaupunginosa 40, Espoon keskus, lähialueineen.
 


Yhdistyksen säännöt sisälsivät 18 pykälää. Sääntöjen mukaan Keski-Espoo-seura – Föreningen för Mellersta Esbo on kaksikielinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Säännöissä määritellään yhdistyksen tarkoitus ja toiminta, jäsenistö, johtokunta, nimenkirjoittajat, talous sekä sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen. Keski-Espoo –seuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluivat kevät- ja syyskokous, joissa vahvistetaan talous ja valitaan jäsenet seuran johtokuntaan. (sääntömuutosehdotuksessa seuralla on jatkossa vain yksi kokous vuodessa).

Keski-Espoo-seuran säännöt päivitettiin keväällä 2024 ja uudet säännöt tulivat voimaan 09.04.2024. Uusien sääntöjen mukaan seuralla on vuodessa vain yksi kokous, vuosikokous, jossa käsitellään aikaisemmin kevät- ja syyskokoukselle kuuluneet asiat. Muilta osin säännöt noudattavat suurelta osin vanhoja sääntöjä.

Keski-Espoo-seuran toimintamallit syntyivät nopeasti perustamisen jälkeen ja ovat ohjanneet seuran toimintaa nykypäivään saakka. Seura aloitti jo toukokuussa 1989 julkaisemaan omaa lehteä, Keski-Espoon Sanomia.